De verbouwing is in volle gang

Vorig jaar op deze plek mocht ik ook vooruit en terugkijken: nieuwe inzichten en een koffer vol plannen was de samen­vatting. Die plannen hebben we concreet gemaakt in het werkplan. We schreven: 2021 is een overgangsjaar, een jaar van verder bouwen en de omslag naar risico­gestuurd werken. We hoopten op een mooi jubileumfeest.

2021 gaat de boeken in als een bewogen jaar. Er is veel gebeurd. Niet alleen in het werkveld, ook op persoonlijk vlak: verandering, afscheid, ziekte. Momenten om bij stil te staan. 2021 is het jaar van nieuw beleid in uitvoerings­plannen en programma’s. Met ook een nieuwe opdracht in ons meerjaren­programma. De opdracht om te gaan werken met meer focus, meer vanuit vraag. Tijdens die verbouwing, die nog niet klaar is, gaat de verkoop door. 2021 bracht ook veerkracht en flexibiliteit: wie schrikt er nog als een bijeenkomst toch weer digitaal wordt? Straks, in 2022, zijn we uit de steigers. De contouren van het nieuwe gebouw zijn er. Het fundament is sterk. Het wordt tijd voor de inrichting. Wat zetten we dan in de etalage? Een rijkdom aan ervaringen en kennis. Vele nieuwe projecten en activiteiten hebben het voorbije jaar gekleurd. Mooie samen­werkingen en innovaties. We gaan die kennis borgen, vertalen en delen. In bijvoorbeeld een stappenplan voor integraal werken. In voorbeelden van interventies met effectmeting. We koesteren natuurlijk ook ons erfgoed, maar voeren wel groot onderhoud uit: programma’s moeten blijven aanspreken en boeien, ze vragen om een nieuw jasje. We koesteren wat is opgebouwd en breiden uit met groeibriljanten als Doortrappen. We zetten in op versteviging van het netwerk, op behoud en verdere aanwas van partners en ambassadeurs. Nieuwe bestuurders gaan zich aandienen met de verkiezingen. We willen verder in de samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en sportverenigingen. We hebben ambitie: naast de maand van de veilige schoolomgeving ook een maand voor jongeren. En we trappen af met serious gaming voor jongeren en senioren. 2022 zal ook een bewogen jaar worden, of beter: een jaar in beweging. Passie voor het werk is wat ons bindt en onderweg houdt. De missie is onveranderd: we willen blijven bijdragen aan minder ongevallen in het verkeer. Een goede Kerst, een mooie jaarwisseling en het goede voornemen voor nog meer verkeersveilig gedrag!

Deel dit artikel: