SCHOOL op SEEF nieuws

Schoolopseef.nl is verbeterd. Dankzij een paar aan­passingen is de website goed toegankelijk geworden voor alle groepen gebruikers. En het lesmateriaal is nu makkelijker te vinden en te gebruiken.

Door de aanpassingen hoeven leerkrachten materiaal, zoals de lesbrieven, mp3-bestanden en oefeningen voor in de klas of op het schoolplein, niet meer te downloaden. Zo wordt het voorbereiden van een SCHOOL op SEEF-les nog makkelijker. Ook is het makkelijker gemaakt om samen met de verkeersouders aan een les te werken. Leerkrachten kunnen het materiaal via de mail of via prints delen. Daarnaast hebben we een aantal instructievideo’s van Verkeerskunsten aangepast. Deze zijn te vinden bij de lesbrieven en plattegronden.

Lespakketten

De praktijklessen van SCHOOL op SEEF, Verkeerskunsten, zijn gebundeld in pakketten. Deze en andere lespakketten zijn te vinden op de website. De lesmaterialen in deze pakketten zijn onderverdeeld in de categorieën voorbereiding, uitvoering en afronding. Dat maakt het veel makkelijker om je les met SCHOOL op SEEF vooraf goed uit te stippelen, en om de les te geven!

Hoe werkt de nieuwe website?

In deze video is kort in beeld gebracht hoe de nieuwe website werkt. Ook hebben we voor (verkeers)leerkrachten een online instructiebijeenkomst georganiseerd. Omdat ook gemeenten en regionale contactpersonen met de website werken, volgt er begin 2022 voor hen een webinar.

Nieuwe video's

Niet alleen de website is vernieuwd. We hebben ook nieuwe video’s gemaakt voor SCHOOL op SEEF, in totaal maar liefst negentien, over uiteenlopende onderwerpen. Van de betekenis van de Witte Stok tot het oefenen in de wijk, en van de fietscheck tot lopen in een groep. Je kunt ze allemaal bekijken via de website of via de speciale afspeellijst op ons youtubekanaal.

Deel dit artikel: