Werkgever­schap en verkeers­veiligheid

Werkgevers kunnen veel betekenen voor een veiliger verkeer. Maar liefst tachtig procent van alle gereden kilometers in Nederland is aan werk gerela­teerd. En uit een onder­zoek in Europa is gebleken dat veertig procent van de verkeers­ongevallen dat is. Als werkgever ben je verant­woordelijk voor verkeers­ongevallen die onder werktijd plaats­vinden. Als bedrijf heb je veel impact en kun je zorgen dat mede­werkers en klanten veiliger de weg op gaan.

Op 12 en 26 november organiseerden we samen met verkeerskundige Danny van Oss (Advoss Verkeersveiligheid) en Linda van der Veer (Agrolin) twee online masterclasses verkeersveiligheid voor werkgevers. Door de andere manieren van werken, de ontwikke­lingen in techniek en de aanhoudende intensiteit van het verkeer vraagt veiligheid in het verkeer om afspraken met werknemers.

Waar kun je beginnen?

Steeds meer werkgevers ervaren en erkennen dat verkeersveiligheid onderdeel uit moet maken van het veiligheidsbeleid van de organisatie. Toch heeft 37 procent van de werkgevers nog geen beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid van de werknemers. In de twee masterclasses leerden de deel­nemers welke instrumenten zij kunnen gebruiken om verkeersveiligheid een plek te geven in hun beleid.

Verkeersveiligheid borgen

Tijdens een ronde langs de deelnemers bleek dat het onderwerp verkeersveiligheid bij de meesten wel aandacht krijgt, maar dat het nog niet overal in het beleid is geborgd. Om dat te regelen bieden een toolbox en het vergroten van het bewustzijn binnen het bedrijf de beste kansen. De aanwezigen vonden dit belangrijker dan alleen regels voorschrijven.


Steeds meer werkgevers ervaren en erkennen dat verkeersveiligheid onderdeel uit moet maken van het veiligheidsbeleid van de organisatie

We hebben toegelicht hoe de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) werkt. Dit is een goed instrument om risico’s in beeld te brengen, maar vaak wordt verkeersveiligheid daarbij nog vergeten. Ook de TRA (TaakRisicoAnalyse) hebben we geïntrodu­ceerd. Het invullen van dit instrument is vaak maatwerk. Daarom adviseren we om hier een deskundige bij in te schakelen.

Lees hier het verslag van de sessie en bekijk hier de sheets.

Verkeersveiligheid als maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de tweede masterclass bekeken we de kansen om verkeersveiligheid onderdeel te maken van het beleid voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden bespraken we hoe een bedrijf de verbinding kan maken tussen verkeersveiligheid en andere thema’s, zoals duurzaamheid en goed werkgeverschap.

Lees het verslag van de sessie en bekijk de sheets.

Samenvatting

Benieuwd naar een samenvatting van de twee masterclasses? Je vindt hem hier: borging verkeersveiligheid in beleid Ook in 2022 organiseren we als ROV weer diverse masterclasses. Een belangrijk onderwerp voor werkgevers zal de veiligheid bij wegwerkzaamheden zijn.

Deel dit artikel: