maart 2022

SPECIAL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

In dit ROV magazine geven we wat extra achtergronden ter inspiratie voor de nieuwe gemeenteraden. De geïnterviewden geven bovendien een aantal suggesties mee voor de komende coalitieperiodes.

DUBBELINTERVIEW

Ambassadeurs aan het woord

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (provincie Zuid-Holland) en wethouder Peter Meij (Ridderkerk) zijn ambassadeur verkeersveiligheid, respectievelijk voor het regiegebied Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In het interview delen ze hun persoonlijke betrokkenheid bij verkeersveiligheid en de plannen van de provincie en de MRDH, en geven ze de nieuwe raadsleden en wethouders suggesties mee.

EXPERT AAN HET WOORD ‘Verkeersveiligheid vooraan in het proces, niet als sluitstuk’

‘Maak een punt van nul’ is een aanpak met één ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland. Sinds begin dit jaar is Martin Damen (55) directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een belangrijke samenwerkingspartner van het ROV. De redactie vroeg hem om zijn visie op deze aanpak.

2021 Jaarverslag

Het digitale Jaarverslag 2021 van het ROV is verschenen. Het bevat een overzicht van de activiteiten en resultaten die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Op de kaart van Zuid-Holland is voor een aantal onderwerpen weergegeven wat de inzet en het bereik per regio is geweest. Het volledige jaarverslag is hier te vinden. Binnenkort komt ook een gedrukte versie van het jaarverslag beschikbaar.

SCHOOL OP SEEF: Kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk mobiel

------------------------------------------

Voor de veiligheid en zelfstandigheid van kinderen op de basisschool is het heel belangrijk dat scholen, gemeenten, ouders en andere weggebruikers ieder hun steentje bijdragen. Om de samenwerking structureel op een kwalitatief hoogwaardige manier in te vullen hebben we Zuid-Holland het programma SCHOOL op SEEF.

TotallyTraffic: integrale verkeersveiligheid voor en door alle middelbare scholieren

------------------------------------------

Met het programma TotallyTraffic gaan we al zo’n 12,5 jaar de uitdaging aan jongeren te bereiken met een onderwerp waar ze dagelijks mee te maken hebben.

DOORTRAPPEN Veilig doorfietsen tot je 100e

Goed nieuws, in het ROV-jaarverslag van 2021: naast de gemeenten die in het voorbije jaar actief waren met het programma Doortrappen, meldden zich in dat jaar maar liefst 18 andere gemeenten met interesse voor uitvoering. Bij een aantal van hen liggen de plannen klaar voor uitvoering in 2022.

Campagnekalender en themamaand 2022

---------------------------------------

Ook het komende jaar zit vol met campagnes, inclusief de Maand van de Veilige Schoolomgeving.

ROV Zuid-Holland: kort nieuws ---------------------------------------

Welke ontwikkelingen spelen er verder nog op het gebied van verkeersveiligheid in de regio Zuid-Holland?